Könyvtárhasználati ismeretek kurzusrész Wesleyn tanuló hallgatóknak

2017-2018-as tanév őszi félév

 

ZH

Ebben a félévben nincs ZH.


Időpontok

  1. 2018. szeptember 7. 11.00-12.30 (péntek)
  2. 2018. szeptember 22. 9.00-10.30 (szombat)

A Bevezetés a felsőfokú tanulmányokba c. kurzus felelős oktatója: Gedő Éva. A további három alkalmat ő vezeti.

Beadási határidő: 2018. egyeztetés alatt

Minden nekem írt e-mail tárgyába írják bele: WJLF - így tudom egyszerre visszekeresni a nekem küldött anyagokat.

 

Prezentációk, gyakorlás

Lentebb csatolva letölthetők a prezentációk és a gyakorló feladatok.

 

A kitöltött gyakorló feladatsorokat e-mail címemre kérem elküldeni (WJLF legyen minimum a tárgyban).

  • Egy 1. féléves elküldése kötelező, a másik lehetőség. (A kitöltötteket szöveges értékeléssel, tanácsokkkal kiegészítve küldöm vissza.) Határidő. A 2. óra előtt 2 nappal.
  • Nem tilos együtt dolgozniuk. Segíthetik egymást. Ebben az esetben viszont kérem, kíméljük meg egymást a felesleges munkától. Ne küldjék el ugyanazt külön- külön, hanem írják rá a közösen dolgozók nevét.

További feladatsorokat is szívesen fogadok, ha úgy érzik, szükségük van a visszajelzésemre.

 

A prezentációk gyakorlatorientáltaltak. Kérem, csak akor nyomtassa ki, ha nagyon szükségesnek tartja. Óvja ezzel is környezetünket!

Követelmények, jegy

A követelmények még az oktatók és hallgatók közötti egyeztetés alatt van.

 

Ebben a félévben a Bevezetés a felsőfokú tanulmányokba c. kurzus jegyébe beszámító részeredményt kapnak a hallgatók egy beadott munka formai könyvtárhasználati értékelése alapján.

 

A beadandó. Az ezzel kapcsolatos elvárások:

- Egy információkeresésen alapuló saját munka beadása formai értékelésre.

-- Ez többféle műfajú munka is lehet: szemináriumi dolgozat, prezentáció, munkabibliográfia ...

-- Lehetőleg olyan, ami ebben a félévben készül.

-- Lehetőleg pedagógiai témájú.

- Ezek a munkák formai szempontok mentén kerülnek értékelésre. Ezek a csatolt fájlban olvashatóak.

 

Órai feladat

1. óra

- Az információs problémamegoldás folyamata

-- Egy elképzelt helyzet egy szemináriumi dolgozat elkészítéséről

- OPKM katalógus használata

- Hivatkozás nyomtatott könyvekre, folyóiratcikkekre

 

2. óra

- Hivatkozás elhelyezése a szöveg közben

- Hivatkozás interneten megjelenő forrásokra

- Egyéb adatbázisok

-- MATARKA - ha folyóiratok szerzőiben, címeiben akarok keresni

-- MOKKA - Ha konkrét könyvet keresek az országban vagy a létét, adatait

-- SzicioWeb - FSZEK Szociológiai Gyűjtemény - ha ez a téma érdekel

-- Hungaricana - ha más közgyűjtemények is érdekelnek, (csak teljes szövegű művek, érdemes az adatbázisok felől indulni)

-- EPA - ha folyóiratok teljes szövegében akarok keresni (nem teljes)

 

További hasznos információk

Plágium

- Gelencsér - Nagy - Schwáb üzenete: http://www.promptholz.hu/isk/etikus_forrashasznalat.png

- Várpalotai diákok üzenete: http://banaladar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=620:nezd-ertsd-koevesd&catid=1:friss-hirek&Itemid=90

- példák, kérdések: http://padlet.com/domsody_andrea/plagium

- ajánlott irodalom: Knausz Imre: Mégis, kinek a szövege? Az iskolai plágiumról és a szöveg kettős elidegenüléséről In: Knausz Imre (főszerk.): Tani-tani Online, A szabad pedagógiai gondolkodás fóruma, h.n., 2012.09.27., URL: http://www.tani-tani.info/megis_kinek Utolsó letöltés: 2015.11.05.

 

A gyakorlás helye

Irodalom

Kötelező

Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 58 p. URL: http://www.mek.oszk.hu/05400/05445/index.phtml Utolsó letöltés: 2009.10.15.

OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapja, Bp., OPKM, URL: http://www.opkm.hu

Ajánlott

Bárdossy Ildikó et al (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése, Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei, Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz, Pécs – Bp., PTE, 383 p.

Blaskó Ágnes - Hamp Gábor (2007): Írás 1.0, Az ötlettől a jól strukturált szövegig, Bp., Typotex, 224 p.

Falus Iván (szerk., 2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 540 p.

Katsányi Sándor – Könyves-Tóth Lilla (1998): Információ – könyv – könyvtár 2., Információkereső gyakorlatok 12-18 éveseknek, Bp., Typotex, 154 p.

A Magyar Pedagógia publikációs stílusa (é.n.) In: Magyar Pedagógia, A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, h.n., URL: http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50 Utolsó letöltés: 2013.04.29

Mező Ferenc (2002): A tanulás stratégiája, Debrecen, Pedellus, 227 p.

Rozgonyi-Borus Ferenc – Kokas Károly (2002): Informatika középiskolásoknak, Számítástechnika és könyvtárhasználat, Szeged, Mozaik, 189 p.

Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon, Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? 2. átd., bőv. kiad., Bp., Kossuth, 404 p.

Szokolszky Ágnes (2004): Kutatómunka a pszichológiában, Metodológia, módszerek, gyakorlat, Bp., Osiris, 660 p.

 

A tanszék honlapjahttp://www.pedagogia.pe.hu/

 

CsatolmányMéret
1. rész - IM, könyvtárak, katalógus, hivatkozás nyomtatott forrásra - a ppt jegyzetrészében további hasznos információk olvashatók2.65 MB
1. rész - nyomtatóbarát1.43 MB
2. rész - tudományos műfajok, dolgozat felépítése - a ppt jegyzetrészében további hasznos információk olvashatók2.88 MB
2. rész - nyomtatóbarát476.95 KB
3. rész - szakirodalmi adatbázisiskok, netes forrás hivatkozása - vetíthető3.36 MB
3. rész - nyomtatóbarát720.07 KB
Gyakorló feladatsor a ZH előtt - 1. félév - 1.63 KB
Gyakorló feladatsor a ZH előtt - 1. félév - 2.34.5 KB
Gyakorló feladatsor a ZH előtt - 2. félév31.5 KB
Dolgozat - tanulmány felépítése szerkesztése29.21 KB
Feladat és segédlet a hivatkozás szövegbeni elhelyezéséhez296.39 KB
Segédlet netes források hivatkozásához74.89 KB
Segédlet absztraktkészítéshez - ha valamikor ez lenne a feladat78.94 KB
Segédlet tudományos poszter készítéséhez - ha valamikor ez lenne a feladat84.47 KB
Az elektronikus katalógusokról bővebben - a ppt jegyzetrészében további hasznos információk olvashatók2.08 MB
Javításra szoruló prezentáció476 KB
Javításra szoruló szöveges dokumentum332.5 KB
Információkeresésen alapuló munka formai értékelése12.99 KB
3. órai feladatlap31.5 KB