Publikációk, Tematikus válogatás

1. Könyvtár-pedagógia

Dömsödy Andrea (2018): A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata. Második kísérlet a téma összefoglalására. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 312 p., 

Dömsödy Andrea (2003): Könyvtár-pedagógia, Bp., KTE, Flaccus, 120 p.

Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk., 2016): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 239 p., URL: http://www.ktep.hu/KisKTE8 Utolsó letöltés: 2016.05.12.

Dömsödy Andrea (szerk., 2011): Iskolai könyvtári projektek, programok, (Kis KTE  könyvek, 4.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 254 p.

Dömsödy Andrea (2000): Szakdolgozatok hivatkozási kultúrája In: Könyv és Nevelés, 2. sz., 67-77. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00006/cikk10.html Utolsó letöltés: 2015.04.23.

Dömsödy Andrea (2005): Könyvtárhasználati tankönyvek és a kor tudományossága, Informatorium In: Könyv és Nevelés, 1. sz., 8-19. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00025/domsody_01.htm Utolsó letöltés: 2015.04.23.

Dömsödy Andrea (2005): Könyvtárhasználati tankönyvek és a kor tudományossága, Pedagogikum In: Könyv és Nevelés, 2. sz., 13-22. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00026/domsody_0502.htm Utolsó letöltés: 2015.04.23.

Dömsödy Andrea (2006): Könyvtárhasználati tankönyvek és a kor tudományossága, Politikum In: Könyv és Nevelés, 1., 7-18. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00029/da_0601.htm Utolsó letöltés: 2015.04.23.

Dömsödy Andrea (2005): Információs társadalom, informatika és könyvtár-pedagógia In: Iskolakultúra, 12. sz., 12-20. p.; URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00099/pdf/iq2005-12.pdf Utolsó letöltés: 2015.04.23.

Dömsödy Andrea (2012): Könyvtárhasználat a NAT4-ben In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, Z2.5, 18 p.

Dömsödy Andrea (2013): Segédlet a kerettantervek alapján elkészítendő könyvtár-pedagógiai programokhoz In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, B 5.16, 35 p.

Dömsödy Andrea (2001): A könyvtár-pedagógia oktatásának szükségessége a felsőoktatásban In: Könyvtári Levelező/lap, 5. sz., 11-12. p.

1.1. Módszertan

Dömsödy Andrea (2007): Könyvtár-pedagógiai foglalkozások In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, F1.6., Bp., Raabe, 28 p.

Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (2016): A könyvtárhasználati tananyag In: Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk., 2016): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 9-40. p.

Dömsödy Andrea (2008): Foglalkozások, módszerek a tanulók könyvtárképének fejlesztéséhez In: Talentum, 5. ksz., 63-71. p.

Dömsödy Andrea (2014): Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás tanítása, Tantervek, tankönyvek, sablonok, módszertani ötletek In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe Klett, B 5.17, 30 p.

Dömsödy Andrea (2015): Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás témaköre az informatika-tankönyvekben In: Könyv és Nevelés, 1. sz., 90-115. p.; URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_interneten_elerheto_forrasokra_valo_hivatkozas_temakore_az_informatikatankonyvekben Utolsó letöltés: 2015.06.19.

Dömsödy Andrea (2010): Bibliográfiai hivatkozás interneten elérhető forrásokra In: Iskolakönyvtáros, 4. sz., 3-5. p.

Dömsödy Andrea (2016): Ötletek, feladatok [feladatlapok, online alkalmazások] In: Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk., 2016): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 41-50. p.

Bogyó Katalin, Cs. - Dömsödy Andrea (szerk., 2017): Könyvtárhasználati ötlettár - játékos feladatok. (Kis KTE könyvek, 9.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 294 p.

Dömsödy Andrea (2004): Egy NAT-nak megfelelő informatika tankönyvcsaládról In: Iskolakultúra, 8. sz., 141-144. p.; URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00084/pdf/kritika2004_8.pdf Utolsó letöltés: 2015.04.23.

Dömsödy Andrea – Gaskó Krisztina – Tóth Viktória (2011): A Könyvtár-pedagógia módszertana c. képzésről In: Kovács Diána (szerk): Retrospektív, avagy visszatekintés a Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás jegyében című pályázat megvalósítására, Bp., MFPPTI, 32-38.p. 

Dömsödy Andrea (2011): Olvasásfejlesztés a pedagógia alapszakos képzésben In: Nagy Attila – Imre Angéla – Köntös Nelli (szerk.): Az olvasás össztantárgyi feladat, Szombathely, Savaria University Press, 267-278. p. URL: http://mek.oszk.hu/10600/10605/10605.pdf Utolsó letöltés: 2013.01.15.

Dömsödy Andrea (2008): Az információs műveltség fejlesztése a pedagógia szakos képzésben In: Kiss Endre - Buda András (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai, Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 2007. szeptember, Debrecen, DE Neveléstudományok Intézete, 362-371. p.

Dömsödy Andrea (1998): Környezeti nevelés a könyvtárban In: Cédrus, ksz. 33-35. p. URL: http://www.tabulas.hu/cedrus/1998/06-08/szakmas.html#domsod Utolsó letöltés: 2013.01.15.

Dömsödy Andrea (1999): A könyvtárhasználat eszköz és nem tananyag In: Könyv és Nevelés, 1. sz., 75-77. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00001/cikk13.html Utolsó letöltés: 2015,.04.23.

Dömsödy Andrea (2015): A könyvtár támogató lehetőségei a tanoda típusú szolgáltatások működéséhez. Sztenderdek, eredményességmérés, mutatók. Kézirat. Szentendre, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 25 p., URL: http://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20151125/domsody-andrea_tanoda.pdf Utolsó letöltés: 2017.08.29.

Dömsödy Andrea (2017-2018): Jó gyakorlatok: Könyvtárhasználati foglalkozások egy szakkönyvtárban

1. Célok és előzmények. In: Könyvtárostanár. Bp., KTE, 2017.12.12. URL: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2017/12/12/jo-gyakorlatok-konyvtarhasznalati-foglalkozasok-egy-szakkonyvtarban-1-celok-es-elozmenyek/ Utolsó letöltés: 2018.01.09.

2. Alapfogalmak jelentésváltozatai -könyvtári szakóra az OPKM-ben. In: Könyvtárostanár. Bp., KTE, 2018.01.09. URL: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2018/01/09/jo-gyakorlatok-konyvtarhasznalati-foglalkozasok-egy-szakkonyvtarban-2-alapfogalmak-jelentesvaltozatai-konyvtari-szakora-az-opkm-ben/ Utolsó letöltés: 2018.01.09.

 

1.2. Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

Dömsödy Andrea (2009): Egy tehetséggondozó verseny, Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, Z4.3, Bp., Raabe, 11 p.

Dömsödy Andrea (2010): Könyvtárhasználati feladatbank In: Iskolakönyvtáros, 3. sz. 4. p.

1.3. Információs műveltség, könyvtárkép

Dömsödy Andrea (2012): Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás, Doktori (PhD) értekezés, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, 272 p.; URL: http://nevelestudomany.phd.elte.hu/wp-content/uploads/2012/10/Domsody_An... Utolsó letöltés: 2013.01.15.

Dömsödy Andrea (2011): Az információs műveltségről alkotott nézetek In: Könyvtári Figyelő, 1. sz., 40-58. p.; URL: http://ki.oszk.hu/kf/2011/04/az-informacios-muveltsegrol-alkotott-nezetek/ Utolsó letöltés: 2013.01.15.

Dömsödy Andrea (2013): Információs műveltségkép, Elmélet és hazai kutatási eredmények In: Könyvtári Figyelő, 4. sz., 659-682. p.

Dömsödy Andrea (2013): Mit gondolnak a tanulók a könyvtárról, Kutatási eredmények és ötletek a tanulói könyvtárképe [!] felmérésére és fejlesztésére In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, F 1.17, 20 p.

Dömsödy Andrea (2005): Miért kellene ismernünk a gyerekek könyvtárképét? In: Fordulópont, 2. (28. szám), 19-30. p.

Dömsödy Andrea (2011): Tanulók és hallgatók könyvtárképe In: Bencéné Fekete Andrea (szerk.): Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében, Módszertani tanulmányok, Kaposvár, Kaposvári Egyetem, 2011, 75-81. p.

Dömsödy Andrea (2007): Children’s Conceptions about Libraries and Learning In: The New Educational Review, 1. sz., 75-84. p.

2. Iskolai könyvtárügy

Dömsödy Andrea (2009): Könyvtár az iskolában, A könyvtár funkciói, működése a hatékony iskolában In: Oktatás-Informatika, 1. sz. 67-77. p., URL: http://issuu.com/elteppkoktinf/docs/okt_inf_folyoirat_2009_1szam/66?e=1816271/2680456 Utolsó letöltés: 2015.01.11.

Bogyó Katalin, Cs. - Dán Krisztina - Dömsödy Andrea (2012): Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez (Kis KTE könyvek, 5.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 190 p.

Dömsödy Andrea (2018): Hol tartunk? Hová megyünk? Hogyan segít az úton az IFLA útmutató? In: Dömsödy Andrea - Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár. Egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 10-28. p.

 

Dömsödy Andrea (2010): A gyakorlóiskolai könyvtári munkáról In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, F5.14, Bp., Raabe, 12 p.

Dömsödy Andrea (összeáll., 2012): Iskolai könyvtári stratégia, 2012, Munkaanyag, Készült az Országos könyvtárügyi konferencia háttéranyagaként, Bp., KTE, 19 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/iskolai_konyvtari_strategia_2012_nyilv_munkaanyag.pdf Utolsó letöltés: 2015.02.12.

Dömsödy Andrea (2009): Az iskolai könyvtári szakfelügyelet 2002-2008 között In: Richlich Ilona (szerk.): A könyvtári szakfelügyeletről, Tájékoztató a 2002-2008 közötti szakfelügyeleti vizsgálatok eredményeiről, (A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése, 4.) Bp., OKM, 72-84. p. URL: http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/a_konyvtari_szakfe... Utolsó letöltés: 2013.01.15.

Balogh Mihály - Dömsödy Andrea (2008): Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2007-ben végzett könnytári szakfelügyeleti vizsgálatról In: Elektronikus Könyv és Nevelés. 4. sz. URL: http://www.tanszertar.hu/eken/2008_04/bm_da_0804.htm Utolsó letöltés: 2013.01.15.

Varga Katalin - Dömsödy Andrea (2009): Vezető szakfelügyelői jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról In: Könyv és Nevelés, 4. sz., 10-25. p. URL: http://www.tanszertar.hu/eken/2009_04/vk_da_0904.htm Utolsó letöltés: 2013.01.15.

Varga Katalin - Dömsödy Andrea (2010): Vezető szakfelügyelői jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2009-es könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról In: Könyv és Nevelés, 3. sz., 8-27. p.

Dömsödy Andrea (2004): Könyvtárostanárok (tanítók), könyvtártechnikusok és könyvtáros asszisztensek alkalmazása a közoktatási intézményekben In: Köznevelés, 6. sz., 26. p.

Dömsödy Andrea (összeáll., 2011): A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a Közoktatási törvény koncepciójának vitaanyagához In: Iskolakönyvtáros, 2. sz., 20-24. p.

Dömsödy Andrea (2010): Képzési utak, lehetőségek iskolai könyvtárosoknak In: Dán Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, E3.2, 11 p.

Dömsödy Andrea (2008): Olvasóvá nevelés 100 évvel ezelőtt és ma, 1. Gondolatok a középiskolai könyvtárak állományáról In: Könyv és Nevelés, 3. sz., 40-44. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00039/da_0803.pdf Utolsó letöltés: 2015.04.23.

Dömsödy Andrea (2008): Olvasóvá nevelés 100 évvel ezelőtt és ma, 2. Iskolai könyvtárak az iskolai évkönyvekben In: Könyv és Nevelés, 4. sz., 26-37. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00040/da_0804.pdf Utolsó letöltés: 2015.04.23.

 

3. Könyvtárostanárok Egyesülete

Dömsödy Andrea (2015): A Könyvtárostanárok Egyesülete, Múlt és jelen In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2. sz., 3-8. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00264/pdf/EPA01367_3K_2015_02_03-08.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.16.

Szakmári Klára - Dömsödy Andrea (2011): A Könyvtárostanárok Egyesületének elnökségi programja 2011-2013 In: Dán Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, Z 4.6, 6 p.

Dömsödy Andrea (2009): Egy megújult honlap, www.ktep.hu In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, F5.7., Bp., Raabe, 6 p.

Dömsödy Andrea (összeáll., 2012): Egyesületi publikációk. In: Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-2012-ig. (Kis KTE könyvek, 6.), Bp., KTE, 100-113. p.

 

4. Pedagógiai tájékoztatás

Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése, 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 58 p. URL: http://www.mek.oszk.hu/05400/05445/05445.pdf Utolsó letöltés: 2013.01.15.

Dömsödy Andrea (2005): Pedagógiai informatika – könyvkritika pedagógiai könyvtárosi, könyvtárpedagógusi szemszögből In: Pedagógusképzés, 1. sz., 119-130. p.

Dömsödy Andrea – Kelő Kamilla (2004): Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum virtuális könyvtárbemutatója v 1.0, Bp., OPKM, URL: http://www.opkm.hu/virtualis/nyito/nyitolap.html Utolsó letöltés: 2005. 03.09.

Dömsödy Andrea (2013): Balogh Mihály műveinek bibliográfiája In: Tölgyesi József (szerk.): Kettős kötés, Tiszteletkötet Balogh Mihály 70. születésnapjára, Kunszentmiklós, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, 16-28. p.

Dömsödy Andrea (összeáll., 2015): M. Nádasi Mária szakirodalmi munkássága, Bp., Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 50 p.

5. Egyéb

Dömsödy Andrea (2010): Tanárjelölt és pályakezdő pedagógusok támogatása, mentorálása, Szemletanulmány a 2005-2009 közötti magyar szakirodalom alapján In: Nádasi Mária, M. (szerk.) A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése, II. kötet, A mentorképzés koncepciójáról, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 29-44. p. [CD dokumentum vagy: URL: http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/?page_id=238] Utolsó letöltés: 2013.01.15.

Dömsödy Andrea (2014): A számítógéppel segített kvalitatív adatfeldolgozás néhány módszertani kérdése In: Szabolcs Éva – Garai Imre (szerk.): Neveléstudományi kutatások közben, Válogatás doktori hallgatók munkáiból, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 21-27. p., URL: http://www.eltereader.hu/media/2014/12/Szabolcs_Garai_Nevelestud_READER.pdf Utolsó letöltés: 2015.03.04.

Dömsödy Andrea (2002): Könyvtárostanárok vallomásai In: Könyv és Nevelés, 3. sz., 117-120. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00015/20Domsody.html Utolsó letöltés: 2015.04.23.

Dömsödy Andrea (szerk.): Nagy Sándor emlékoldal, Tisztelet a didaktika professzora előtt, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2016-, URL: http://nagysandor.didaktika.hu/ 

 

Keresd a könyvtárban! 

MTAK Magyar Tudományos Művek Tára

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Magyar Országos Közös Katalógus

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa